DELA

Ålänningar har korn på rysk kaviar

Odling av stör, fisken som ger rom för över 1.000 euro kilot, har dragit till sig åländska investerares intresse. Stören odlas med en landbaserad teknik som kan bli intressant för Åland.
Rysk kaviar odlas numera i Stora Ensos pappersbruk i Varkaus i Norra Savolax. Delägare i projektet är Huutokoskikoncernen med 43 procent av aktierna i Carelian Caviar. Sedan är det mest åländskt på listan enligt en artikel av Mosse Wallén i Dagens Industri(DI). Runt 21 procent ägs av investeringsbolaget Eriksson Capital, 19 procent av det åländska företaget Caelum, som ägs av Trygve Eriksson och Henrik Kuningas, Trygve Eriksson äger personligen drygt 6 procent och slutligen Brändö Lax med strax över 4,5 procent.
Enligt DI ska leveranserna av den dyra ryska kaviaren inledas om drygt ett år. Målet är en årsproduktion på 12 ton och en tredje plats bland leverantörerna i världen.


Varmt vatten
Odlingen drar nytta av papperfabrikens spillvärme, vilket behövs eftersom stören är en varmvattenfisk. Den producerar rom tidigast vid fem års ålder, beroende på vilken sorts stör det är. Vid två års ålder kan man bestämma könet på fisken och hanarna kan slaktas och köttet säljas eftersom stören också är en god matfisk.
Nya Åland kontaktade Trygve Eriksson, som inte kunde kommentera investeringen på grund av resa.


Intressant teknik
Leif Eriksson på Brändö Lax däremot säger att man halkade in i samarbetet på ett bananskal. Brändö Lax har länge sökt efter ett sätt att odla fisk på land. Arvotec, som är en del av Huutokoskikoncernen, har utvecklat en teknik för det.
Odlingen baserar sig på ett recirkulationssystem, anpassat till att verka i symbios med annan befintlig industri, skriver Mosse Wallén. Fiskodlingen köper elkraft, vatten och spillvärme av Stora Enso och håller sina bassänger 20 grader varma. Ett perfekt bad för en stör. Carelian Caviars vd Kaj Arvonen säger till DI att man minskat sina skadliga utsläpp med 90 procent jämfört med en traditionell fiskodling.
Detta intresserar de åländska investerarna. Brändö Lax och Caelum har provat på alternativa former av odling med klent resultat
– Vi har provat med presenningsbassänger i Torsholma för gös och abborre, men tekniken var inte färdig, säger Leif Eriksson. Vi har åkt runt och tittat på olika alternativ. Intresset var inte för Varkaus och fisken utan för den nya tekniken.


Ingen stör till Åland
Nu ska man se om tekniken är intressant för Ålands del. Leif Eriksson säger att projektet också är intressant för att det handlar om en ny art. Men att odla stör vid Brändö Lax är inte aktuellt.
– Stören är en varmvattenfisk och den skulle bara ha ett par månader tillväxt här.
Ligger det pengar i det här?
– Det återstår att se.

nina.smeds@nyan.ax