DELA

Ålänningar, det här är ert!

Landskapet Åland äger inga enorma arealer, men det kan vara matnyttigt att känna till vad som trots allt är samhällsägt och varför. Nya Åland har kartlagt.
Jämfört med Sverige och Finland äger Åland förhållandevis lite egen mark. Där våra grannar på bägge sidor om Östersjön ligger på runt tio procent vardera i land- och vatteninnehav kommer Åland knappt upp till två procent.
Det här beror, enligt Jörgen Eriksson på landskapets miljöbyrå, att Åland historiskt inte haft samma samhällsstruktur som Sverige och Finland.
– Vi har inte haft det här brukssamhället där staten köpte mark för råvarornas skull och inte heller de här stora statliga skogsbolagen. På Åland har kyrkan heller inte haft lika stor andel av marken som man haft i våra omgivningar, säger han.


Många bakgrunder
Skälen till att landskapet trots allt äger viss mark har med en rad olika skäl att göra. Det kan röra sig om miljöintressen, som i fallen med naturreservaten, men det kan också ha med skogsvård eller ren förvaltning att göra.
Landskapets museibyrå förvaltar mark där det oftast finns värdefulla byggnader eller fornminnesområden. Övergripande handlar museibyråns förvaltande om att bevara ålänningarnas gemensamma kulturarv.
– För ålänningarnas del är det otroligt viktigt att den här marken och de här byggnaderna finns i landskapets ägo eftersom det är vår gemensamma resurs för framtiden. Det som landskapet äger har man bedömt som nationellt värdefullt, säger byråchef Viveka Löndahl.
Stor reportage i fredagens Nya Åland!

Mårten Arvidsson