DELA

Ålänningar är ganska nöjda

ÅSUB har gjort en undersökning som visar att ålänningar överlag är nöjda med sina kommuner. Men det finns en ekonomisk baksida.
– För att vi ska kunna behålla välfärden i framtiden krävs en rad åtgärder, säger Jörgen Strand (FS).
Under 2010 genomförde Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) en omfattande enkät där 1.056 slumpmässigt utvalda personer fick svara på frågor om kommunernas verksamhet och organisation. Syftet var att ta fram ett underlag för Ålands kommunförbund.
– Det är viktigt att veta vad vi ska satsa på för att behålla välfärden i framtiden, säger Niklas Eriksson, ordförande för förbundsstyrelsen.
Resultatet visar att ålänningar generellt sett är nöjda med den service som kommunerna erbjuder idag. Nöjdast är skärgårdsborna, vilket kan bero på flera orsaker. Bland de svarande är förtroendevalda mer positivt inställda och i skärgården uppgår antalet till 14,4 procent.
– Invånare i små kommuner är också genrellt sett nöjdast, säger Richard Palmer, utredare på ÅSUB.
Kommuninvånarna på Åland är tillfreds med den kommunala servicen, tycker att de får tillräcklig information och rankar barnomsorg, biblioteks- och kulturverksamhet och grundskolan väldigt högt. Sämst betyg får servicen för handikappade.
Även om välfärden på Åland får gott betyg finns det inga garantier för hur framtiden ser ut. Spåren av den ekonomiska krisen, en åldrande befolkning och en ökad försörjningsbörda innebär att samhällets resurser är på upphällningen.
– Det krävs en rad olika åtgärder för att kunna erbjuda samma service framöver, säger Jörgen Strand (FS).
Läs mer i papperstidningen!

LINNEA FRIMAN