DELA

Ålänning viceordförande i Nordiska rådet-grupp

Ålands framtids Anders Eriksson har valts till viceordförande i mittengruppen i Nordiska rådet.
– Erikssons framgång har stor betydelse för Åland då en ålänning kommit in i ledningen av en av de stora partigrupperna, skriver den åländska delegationens sekreterare Niclas Slotte i ett pressmeddelande.
Anders Eriksson och socialdemokraten Christian Beijar är åländska deltagare vid Nordiska rådets samlade utskottsmöten i Tammerfors.
Beijar deltog i den socialdemokratiska gruppens möten samt i välfärdsutskottets möte. Eriksson deltog i mittengruppens styrelsemöte och partigruppsmöte samt i miljö- och naturresursutskottets möte och i gränshindersgruppens möte.
– Eriksson utsågs av sitt utskott som en av tre representanter för sitt utskott att besöka Bryssel för att i möte med de nordiska EU parlamentarikerna diskutera bland annat EU:s skogsstrategi, klimatförändringar med Europaparlamentariker, rapporterar Slotte, och fortsätter:
– Både Eriksson och Beijar har under mötena tillsammans arbetat med ett medlemsförslag om att Nordiska rådet bör arbeta vidare med tanken på en Nordisk förbundsstat. Avsikten är att medlemsförslaget ska inlämnas till Nordiska rådet så snart möjligt. (ms)