DELA

Ålänning med i nytt stort rikshandelslag

Handelslaget Varuboden, som står bakom nya S-market på Möckelö, har gått ihop med handelslaget Osla.
För Möckelöbutikens del betyder fusionen ett starkare moderbolag med en ålänning i förvaltningsrådet.
Ekonomie magister Peter Strandvik, prorektor för Ålands handelsläroverk, sitter från och med den första juli 2011 i det nybildade handelslaget Varuboden-Oslas förvaltningsråd.
Sammanslagningen mellan västnyländska Varuboden och östnyländska Osla offentliggjordes förra veckan. Fusionen, som verkställs den 30 juni, betyder att de två handelslagen får en årlig försäljning på över 400 miljoner euro, cirka 1.200 anställda i fler än 60 enheter och en solvensgrad som överstiger 50 procent.
– För Ålands del betyder det här bara att moderbolaget blir starkare, säger Varubodens vd Folke Lindström.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen