DELA

Ålänning leder sjöfartshistorisk förening

Åländska Per Lycke är ordförande för Klubb Maritim – en av de största föreningarna i världen inom sjöfartshistoria.
Sedan oktober i fjol har finströmaren Per Lycke, bosatt i Bamböle, axlat rollen som styrelseordförande för klubben med cirka 4.300 medlemmar.
– Jag har varit ganska engagerad och blev tillfrågad för några år sedan om jag ville vara med i styrelsen. Sedan frågade de om jag ville vara ordförande och det ville jag. Jag tycker det är trevligt och väldigt intressant.
De flesta medlemmarna är skandinavier, varav ett 30-tal ålänningar.
– Det är både aktivt sjöfolk och före detta. Sen är det sådana som jag som tycker det är intressant utan att egentligen ha någon direkt koppling till det.
Per Lycke har varit medlem sedan 1976. De erfarenheter han har ute till sjöss är de tre somrarna under tonåren då han arbetade ombord lastbåtar i Nordeuropa.
– Det var när kan man fortfarande kunde åka ut på sjön fast man var 15 år. Men jag fann inte intresse i yrket som sådant att jag ville fortsätta med det, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall