DELA

Ålänning disputerar på prostatacancerprov

De flesta svenska män mellan 55 och 69 år har tagit blodprov för att spåra prostatacancer.
Provets värde, även i kombination med ett gentest, ifrågasätts i den avhandling som ålänningen Benny Holmström försvarar vid Umeå universitet på fredag.
Benny Holmström, som är född och uppvuxen på Åland, bor i Gävle och har tidigare tjänstgjort som urolog på Gävle sjukhus. Han är nu doktorand vid Umeå universitet.
Det Holmström har gjort är att utvärdera PSA-testet, som är ett enkelt blodprov som används för att påvisa förekomsten av prostatacancer. Holmströms resultat visar att provets förmåga att upptäcka framtida prostatacancer visade att det är relativt effektivt, men inte tillräckligt känsligt för att kunna användas för screening (massundersökning) för att hitta cancer i tidigt skede.

Ingen skillnad
Regelbunden PSA-provtagning ökar visserligen antalet påträffade fall av prostatacancer, men många av dessa är lågriskvarianter med liten risk för död i sjukdomen.
För att minska onödig behandling har det blivit vanligare med regelbundna kontroller och operation först vid tecken till ökad sjukdomsaktivitet. I en delstudie i avhandlingen utvärderades säkerheten hos en sådan behandlingsstrategi. Efter åtta års uppföljning fanns ingen skillnad i dödligheten när man jämförde män som opererats direkt och de som opererats efter en tids kontroller.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman