DELA

Åländsvänner på riksdagsbesök

På inbjudan av Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér besökte en grupp från föreningen Ålands Vänner i Helsingfors riksdagen härom kvällen.
Gruppen guidades av Nauclér, riksdagsledamotssekreterare Britt Inger Wahe och riksdagsassistent Laura Lyly innan gruppen samlades i Svenska riksdagsgruppens grupprum för en bit mat.
Elisabeth Nauclér redogjorde för de särskilda utmaningar det innebär att vara Ålands riksdagsledamot och sedan var frågan fri och man diskuterade livligt verksamheten på riksdagen och aktuella politiska ärenden, främst med åländsk anknytning.
”Besökarna var efteråt överens om att det var ett givande och nyttigt besök. Det är ett viktigt och intressant jobb som utförs på riksdagen och det var roligt att få veta lite mera om vad som försiggår där, det är ju inte alltid som tidningarna presenterar det vanliga, vardagliga strävandet i demokratins tjänst för Finlands folk.” skriver Britt Inger Wahe i ett pressmeddelande. (ab)