DELA

Ålandstryckeriets vd får gå

Ålandstryckeriets vd sedan årtionden, Yngve Lindvall, har sagts upp.
Han är den femte som får går efter att Mariehamns tryckeri köpte företaget.
I april köpte Mariehamns tryckeri Ålandstryckeriets personal och maskinpark av Ålands tidningstryckeri, ÅTT, och i november samlades hela verksamheten under ett och samma tak på Vikingagränd.
Affären och flytten har lett till omorganisering och till att fem personer sagts upp, nu senast alltså Yngve Lindvall.
– Personalförändringen har skett som en led i den plan vi har för tryckeriet, säger Veronika Häggblom, ordförande i styrelsen för Mariehamns tryckeri.


Kommit överens
– Då vi köpte Ålandstryckeriet gjorde vi kalkyler för hur verksamheten skall bli lönsam och det betyder tyvärr att vi har blivit tvungna att skära ner på personalen på grund av överlappande funktioner, säger Häggblom.
Är det inte hårt att tvinga Yngve Lindvall att gå kort före sin pensionering?
– Från vår sida handlar det inte om att ge sparken, vi diskuterar en överenskommelse med Lindvall. Vi har naturligtvis också fört samarbetsförhandlingar med personalen helt enligt regelverket. Men det är ju klart att det alltid är svårt att göra den här typen av nedskärningar.
Du säger överenskommelse, betyder det att Lindvall får ett avgångsvederlag?
– Det kan jag inte kommentera.


Förhandlingarna fortgår
Inte heller Yngve Lindvall vill i det här skedet ge några kommentarer.
– Jag har sagts upp men eftersom förhandlingarna fortgår kan jag inte säga något, förklarar han.
Klaus Pärnänen, vd för Mariehamns tryckeri, säger till Nya Åland att fler anställda inte kommer att sägas upp.
– Alla är naturligtvis oroliga men dem har jag kunnat lugna, säger Pärnänen.
Majoriteten av aktierna i Mariehamns tryckeri ägs av skeppsredaren Algot Johanssons arvtagare. Ålands tidningstryckeri fick 25 procent av aktierna i samband med försäljningen av Ålandstryckeriet.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN