DELA

Ålandsminister betonar ÅD:s betydelse

Ålandsdelegationen får inte den respekt den förtjänar. Och Åland ska vara med i det rikstäckande systemet för inmatningstarifferna för vindkraft.
Landskapsregeringen träffade Ålandsminister Astrid Thors i går och diskuterade bland annat dessa ärenden.
Det man nu kan kalla för ett traditionsenligt sommarbesök av Ålandsministern Astrid Thors inföll i går. Sommarbesöken infördes av nuvarande landskapsregering och ger landskapsministrarna möjlighet att diskutera aktuella frågor med Thors som förutom Ålandsminister också är ansvarig för EU- och integrationsfrågor i landets regering.
– I dag har vi speciellt diskuterar energifrågor, säger lantrådet Viveka Eriksson (Lib).
Det innebär inmatningstariffer för vindkraft och stöd för att bygga elkabel till riket.

Regeringsprogram
Även det kommande regeringsprogrammet fanns på agendan. Riksdagsvalet hålls i april och redan nu vill landskapsregeringen inleda diskussion om frågor som berör Åland.
– Vi lyfter fram självstyrelsens och sjöfartens utveckling och den språkliga utvecklingen. Men det här är bara inledande diskussioner, den politiska diskussionen förs först efter valet.
Även Åland i statistik togs upp. Åland syns sällan som eget område i statistik över Finland och Norden och trots att löften gavs efter förra riksdagsvalet har inget genomförts.
– Det finns skäl att diskutera att uppfylla det vi kommit överens om, säger minister Thors. Det handlar inte om pengar utan om praktiska åtgärder.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds