DELA

Åländskt krav på miljösamarbete

Trafik- och samarbetsminister Veronica Thörnroos (C) poängterade behovet av ett effektivt samarbete mellan Östersjöländerna för att stoppa utsläpp både från handelsfartyg och fritidsbåtar då hon pratade på Nordiska ministerrådets miljökonferens ”Lösningar nära, tillsammans” i Åbo.
På konferensen, som öppnade i dag, fick Thörnroos besvara frågan vad man gör på Åland för att upprätthålla den vitala balansen mellan effektiva transporter och minsta möjliga miljöpåverkan. Trafikministern lyfte då bland annat fram det lågsvavelhaltiga bränsle färjorna kör på, våra broar och vägbankar och den avgiftsfria stadsbussen.
De nordiska samarbetsministrarna diskuterade också det interna nordiska samarbetet utgående från hållbar utveckling, globalisering och framtida prioriteringar. (tt-s)