DELA

Åländskt initiativ om Östersjöfrågor

De nordiska samarbetsministrarna har av statsministrarna fått i uppdrag att utforma en årlig redogörelse för hur det nordiska arbetet kring Östersjöfrågor utvecklats.
Detta efter ett åländskt initiativ vid dagens möte mellan regeringscheferna för de självstyrande områdena och de fem nordiska statsministrarna i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik på Island.
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) framhöll vikten av samarbete i frågor gällande Östersjön, inte bara miljöfrågor utan även frågor av ekonomisk och social natur. Som ett exempel på god miljöutveckling nämndes Viking Lines nya beställning av ett fartyg med LNG-teknik, sägs i ett pressmeddelande.
Under punkten Grön tillväxt diskuterades bland annat en gemensam nordisk elmarknad. Förhoppningen är att planerna skall vara förverkligade 2015.
Från de självstyrande områdena fördes kravet fram om fullt deltagande och en uppmaning till de nordiska länderna att ta till vara den specialkompetens som de självstyrande områdena har. Lantrådet påpekade också vikten av ekonomiska möjligheter även för de små ekonomierna att förverkliga sina projekt till fördel för en grönare tillväxt.