DELA

Åländskt i Emmaus-utskott

I helgen deltog Ålands fredsförening-Emmaus viceordförande Charlotte Sundin och verksamhetsledare Carina Aaltonen i Emmaus Europas regionmöte som hölls i Strasbourg i Frankrike.
Ungefär 200 delegater från 15 europeiska länder deltog i mötet som var det första sedan det konstituerande mötet för två år sedan.
– Tidigare har de europeiska Emmausgrupperna varit indelade i fyra regioner men nu har de 225 grupperna samlats under ett paraply. Administrationen är minimal. Endast en person är anställd på sekretariatet trots att allt går på tre språk, berättar Carina Aaltonen i ett pressmeddelande.
Aaltonen berättar vidare att temat för regionmötet var ”Låt oss lära känna varandra”.
– Ett nödvändigt och viktigt tema med tanke på att det är många som inte har så stor kännedom om verksamheterna utanför det egna landet eller den tidigare regionen, menar Aaltonen.

Valdes in i nytt utskott
Under två mandatperioder har Aaltonen varit styrelseledamot i Emmaus International. Nu avgick hon och som ny nordisk representant i styrelsen invaldes Lollo Zilliacus från Emmaus Westervik. Aaltonen valdes i stället till ny ledamot i utskottet World Council of Training and New Generations
I det här utskottet sitter fyra ledamöter från Europa, två från respektive Asien, Afrika och Amerika samt två styrelserepresentanter. De övriga tre europeiska ledamöterna är två från Frankrike och en från Italien.
Utskottet arbetar bland annat med informationsspridning, fortbildningsfrågor, utbildning i frågor som rör allt från ekonomi och teknisk utveckling för Emmausgrupperna till erfarenhetsutbyten och internationella utbytesprogram.
– Den stora utmaningen för utskottet är att utarbeta program så att fler ungdomar engageras och ges möjlighet att engagera sig i Emmausarbetet, skriver Aaltonen.
World Council of Training and New Generations sammanträder en till två gånger per år, men kommer däremellan även att använda telefon- och videokonferenser för att undvika onödigt resande. Uppdraget är på fyra år.

MALIN LUNDBERG