DELA

Åländska ungdomar på skärgårdsläger i Estland

Under en vecka i augusti besökte nio ungdomar och en ledare från Åland genom SKUNK – intresseorganisationen för ungdomar i skärgården – Ormsö, Estlands fjärde största ö.
Tillsammans med tolv andra ungdomar jobbade ålänningarna med frågor som företagsamhet, diskriminering av unga, samarbete och utveckling av sin bygd.
Genom workshops, lekar och olika aktiviteter utbyttes erfarenheter, kunskap och idéer. Utbytet ingår i EU:s satsning ”Youth in action” med syftet att stärka unga människor kompetens på områden såsom språk, samarbete och så vidare.
Under ett par av lägerdagarna deltog också skärgårdsutveklaren Christian Peijel. SKUNK:s verksamhetsledare Mia Hanström och styrelsemedlemmarna Anna Söderlund och Rebecca Mattsson träffade även kommunens ledande tjänstemän och diskuterade ungdomspolitik.


Fler öar
Ungdomarna från Ormsö inspirerades av SKUNK och har i dag en egen organisation för ungdomar från skärgården. Förhoppningen från SKUNK:s sida är att nästa utbyte kan involvera flera öar i Europa.
Från Åland deltog: Kadira Diljaj 17 år, Elisabete Diljaj Eriksson 15 år, Emma Malmberg 15 år, Rebecka Mattsson 17 år, Anna Söderlund 17 år, Ted Eriksson 17 år, Dacians Sölgen 17 år Anton Rågfeldt 16 år och Elin Fröjdö 17 år. (ak)