DELA

Åländska redare om sjöfartsstödet

Ett nytt lagförslag ska göra den finländska sjöfarten mer konkurrenskraftig. Målet är att hålla fartygen finskflaggade.
Nya Åland har frågat de åländska redarna hur reellt hotet om utflaggning är.
Som Nya Åland skrev i fredags kan en ny sjöfartslagstiftning vara på gång. I torsdags presenterades ett lagförslag vars avsikt är att öka stödet till de inhemska rederierna och göra den finländska sjöfarten mer konkurrenskraftig. Förslagets huvudpunkter är att:
n lönestödet till passagerarfärjorna blir permanent (nettolön)
n systemet med nettolön börjar innefatta hela besättningen inom EU, oavsett medborgarskap
n lastfartyg som går inrikesrutter (till exempel Åland-Finland) och som utsätts för konkurrens från utrikesgående fartyg får samma stödförmåner.
Man vill undvika att de finländska rederierna flaggar ut sina fartyg.


Utflaggning ett alternativ
Vi har hört de åländska redarnas åsikter om lagförslaget och frågat hur reellt hotet om utflaggning är.
– Utvecklingen är positiv. Frågan är hur långt det räcker. Det vi behöver är en tonnagebeskattning, säger Mikael Holm på ASP Ship Management.
Han beskriver utflaggningshotet som ”mycket reellt”. Företaget har åtta nybyggen på gång – alla kommer att gå under cypriotisk flagg. Mikael Holm poängterar att det inte bara handlar om vilken sjöfartspolitik som förs, utan också om tillgång på besättning.
– Det är svårt att få tag på folk i Finland. Inte bara befäl utan också sjömän och maskinister. Men det är visserligen ett internationellt problem.


Förtegen
Birka Line och Birka Cargo kör helt och hållet under finländsk flagg.
– Vi har sett att det finns fördelar med finsk flagg och att nackdelarna inte är så stora att vi skulle byta, säger Anders Ingves, vd för Birka Line, som ändå inte närmare vill gå in på hur man resonerar om för- och nackdelar kring den finska flaggan.
Han välkomnar förlaget om utökat sjöfartsstöd.
– Finska regeringen har tydligt visat att sjöfarten är viktig. Det är en bra signal. Sen får vi se hur de går.


Fördelar med finskt
Dan Mikkola, vd på Godby Shipping som också kör helfinländskt, lyfter fram fördelarna med att köra under finsk flagg.
– Vi satsar på högkvalitativ sjöfart och kvalitetsmedvetna kunder. Att gå under finsk flagg är ett sätt att lyfta fram det här, säger han.
Han sticker ändå inte under stol med att det finns önskemål om gynnsammare lagstiftning.
Rederi Ab Lillgaard har valt att flagga hem ett par fartyg, som tidigare gått under utländsk flagg.
– Vi vill skapa praktikplatser och möjligheter för folk att utbilda sig till sjöss. Förhoppningsvis ska det ge en återväxt av kunnigt sjöfolk, något som näringen är i stort behov av i dag, säger vd Anders Nordlund.
Han utesluter inte ytterligare inflaggning om förutsättningarna blir gynnsammare.
– Om vi hade samma konkurrensläge som de andra EU-länderna, så skulle det inte vara några problem.
Han lyfter fram de stora nationalekonomiska förlusterna som Finland gör när industrin tvingas sätta hundratals miljoner på att anlita utländska fartyg.

JENS FINNÄS

jens.finnäs@nyan.ax