DELA

Åländska redare i Strasbourg

De åländska redarna Olof Widén och Jan Hanses deltog förra veckan i ett frukostseminarium om sjöfart och hade möten med 12 EU-parlamentariker i Strasbourg.
Svaveldirektivet har varit centralt men de har också diskuterat flera andra utmaningar.
– Förutom det som är bra med EU, regelverket som gör att man konkurrerar på lika villkor, diskuterade vi tre utmaningar för sjöfarten med parlamentarikerna, säger Rederierna i Finlands vd Olof Widén.
En bestämmelse som förvånar är att reglerna för flampunkten för marindiesel skiljer sig från vad som gäller för diesel på land. Landsvägsdiesel får ha en flampunkt på 55 grader och gränsen för marindiesel är 60 grader. Redarna anser att det inte finns någon giltig motivering till de olika standarderna.
De har också diskuterat beslutet att reglera utsläpp av kväveoxid till 2016 och menar att det inte finns teknik som kan rena tjockolja från både kväve och svavel.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson