DELA

Åländska polisbilar kan få helt eget utseende

Armmärket med hjorten förnyas på uniformen, en ny logotyp, typsnitt och grafisk manual tas fram, e-postadresserna införs under .ax-domänen och polisbilarna tejpas om.
Det är förslagen från den arbetsgrupp som sett över polisens åländska profil.
Förhoppningen är att förändringarna ska leda till en större stolthet och uppslutning kring en gemensam känsla för den åländska polisen skriver arbetsgruppen i slutrapporten som kom i går.
Poliserna är nöjda med den uniform de har i dag och denna aspekt tillsammans med det faktum att det blir dyrt att sy upp egna uniformer gör att arbetsgruppen föreslår att själva uniformen och heraldiken på den inte ändras. Däremot ska alltså armmärket med den åländska hjorten samt namnskylten, polisskylten samt ordet ”polis” på ryggen förnyas så de stämmer överens med den nya grafiska profilen.
Största förändringen kommer ålänningarna ändå att märka på polisbilarna om arbetsgruppens förslag går igenom.
Utrustningen i bilarna ska inte ändras utan det handlar enbart om tejpningen men den ska vara helt egen för Åland föreslås det. Hur de ska se ut beror på hur den övriga grafiska profilen börjar se ut. De bilar som redan finns tejpas om och när man skaffar nya fordon beställs de utan tejpning så de kan tejpas här.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist