DELA

Åländska Pisaresultat i fokus på Island

Johan Ehn (MSÅ) och de andra nordiska utbildningsministrarna är oroade över resultaten i de internationella utvärderingarna.
Med två undantag: Åland och Finland.
I tisdags möttes ministrarna i Reykjavik på Island. Utgångspunkten var att diskutera gemensamma strategier för att möta utmaningar som finns inom utbildningsområdet i Norden. Det berättar avdelningschef Rainer Juslin i ett pressmeddelande.
Pisaundersökningen, som görs vartannat år, togs även den upp till diskussion. Bortsett från Åland och Finland så har resultaten försämrats kraftigt. Den finländska lärarutbildningen har inte förändrats i samma mån som i övriga nordiska länder. Det kan vara en orsak till att resultatet i Finland är stabilare, tror ministrarna.

Johan Ehn sade under mötet att den åländska grundskolan sett fördelar av att kunna rekrytera lärare både från Sverige och från Finland. Att unga lärare tar med sig olika skolkulturer till Åland kan vara en bidragande orsak till att eleverna här klarat sig så bra i utvärderingarna.
– Lärarna kan också utifrån sin bakgrund stötta varandra i sitt undervisningsuppdrag och uppträder ofta i team anmärkningsvärt mer i dag än någonsin tidigare, vilket tyder på att man uppfattat sitt uppdrag kollegialt och inte bara klassrumsinriktat, sade Ehn bland annat i sitt anförande.
När det gäller gymnasiet konstaterade utbildningsministrarna att vuxnas oro på arbetsmarknaden avspeglar sig i de ungas var av utbildningsinriktning. När samhällsekonomin går sämre är det fler som väljer en allmänbildande utbildning än en yrkesinriktad.
Ministrarna möts nästa gång under Nordiska rådets session i Stockholm i oktober.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax