DELA

Åländska kvinnan äldst i världen

Stress, rökning och supande tar livet av de åländska kvinnorna. Kvinnor beter sig mer och mer som karlar. Nu börjar vi också dö som karlar.
Ett mer jämställt beteende leder till att den åländska kvinnans rekordhöga medellivslängd sjunker. Vi blir inte längre 84 år, utan bara 81.
Strömming, många väninnor, stor släkt, ett lugnt pyssel med krukväxterna där hemma, frisk luft.
Det har funnits flera förklaringar till varför de åländska kvinnorna blir så gamla och dessutom håller sig friska högt upp i åren. Pigga damer över 90 år är långt ifrån sällsynta.
Den åländska kvinnan har haft nordiskt rekord vad gäller medellivslängd. Det har legat på runt 84 år. På goda grunder har det antagits att denna livlängd är bland de högsta i hela världen.

Lägre livslängd
Men nu kan något ha hänt. År 2005 års siffror pekar på en lägre medellivslängd för första gången på länge. Detta gäller ännu bara för ett år och kan inte säkert statistiskt fastställas som en trend.
– Det kan lika gärna vara en slump, säger Jouko Kinnunen, statistiker vid Åsub, Ålands statstik- och utredningsbyrå, varifrån vi tagit siffrorna.

Tre år minus
Det avlider runt 125 kvinnor på Åland varje år. Det statistiska underlaget är alltså inte stort.
Ändå visar den senaste siffran, från år 2005, vad gäller kvinnornas medellivslängden en kraftig nedgång. Från 84,0 till 81,1 år, en sänkning på nästan tre år.
Kvinnorna närmar sig därmed den manliga medellivslängden, som ligger på 78,8 år, för år 2005.
Att medellivslängden för de båda könen närmar sig varandra har observerats i riket och i Sverige.

Samma livsstil
Hur länge män och kvinnor kan förväntas leva intresserar försäkringsbranschen. Försäkringsmatematiker Kaj Fellman vid Alandiabolagen har observerat trenden i hela landet.
– Kvinnorna liknar mer och mer männen i livsstil, säger han. De får ansvarsfulla arbeten med höga krav och lever mera osunt. De äter inte på rätta tider, de röker, de kanske använder alkohol på ett annat sätt än tidigare.
Allt detta kan bidra. En lugn hemmafrutillvaro, om nu någon sådan någonsin har funnits, verkar ha varit gynnsam för livslängden. Nu lever kvinnor som män. Och dör som karlar.

Skilda premiär
Inom försäkringsbranschen räknar man inte med regionala skillnader vad gäller de båda könens medellivslängd och har alltså inte några speciella siffror för Åland.
I dag räknar man med att en kvinna i hela Finland blir 82 år och en man 76.
Det kan innebära stora skillnader på premierna. I extrema fall kan en kvinna komma att betala så mycket som 30–40 % mer för en frivillig pensionsförsäkring visar en uträkning Kaj Fellman gör. Detta baserat just på antagandet att mannen avlider tidigare och pensionen kommer att utbetalas under en kortare tid.
– Vi kan anta att försäkringarna inom några år kan komma att bli helt könsneutrala, säger han. Men vi avvaktar ännu vad statistiken säger om några år.

Äldst i världen
Först nästa sommar bli siffrorna för ålänningarnas medellivslängd 2006 klara.
Vikarierande ledande läkare vid primärvården på Åland, Tora Woivalin, vill inte dra några växlar alls på bara ett års nedgång vad gäller kvinnorna medellivslängd.
– Jag lever fortfarande i tron att den åländska kvinnan blir äldst i världen och det fortsätter jag tro tills motsatsen är bevisad, säger hon.
Hur ska man leva för att bli gammal?
– Det ska vi fråga de gamla om.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN

kiki@nyan.ax