DELA

Åländska kossor ska visa om alggift påverkar levern

Tre åländska nötdjursbesättningar ingår i den studie om alggifter som ska göras av Sveriges lantbruksuniversitetet SLU.
Avsikten är att ta reda på om djurens leverfunktion påverkas negativt när de druckit havsvatten.
Landskapsregeringen har gett klartecken för provtagningen. Blodprov tas av nötdjursbesättningarna före, under och efter betessäsongen för att se om algblomningarna sätter spår i djurens lever.
Den som fått tillståndet är professor Kjell Malmlöf vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.
Provtagningarna ska göras av veterinärstudent Sandra Eklund i samarbete med en veterinär. Proven tas i djurens naturliga miljö och i samråd med djurens ägare. Landskapsregeringen ska efteråt få en rapport om hur många djur som gett blod och hur många prov som har tagits.


Ofullständigt utrett
Blodprovstagning räknas som försöksdjursverksamhet enligt den åländska djurskyddslagen och därför måste landskapsregeringen ge sitt tillstånd.
Avsikten med studien är enligt ansökan att bilda underlag för ett mer omfattande forskningsprogram vid SLU. De nötdjursbesättningar som man tar prov på är sådana som har tillgång till endast havsvatten för att släcka törsten med.
Orsaken är att nötboskapens tolerans för alggifter är ofullständigt utredd och att detta bör åtgärdas.
Östersjön drabbas varje år av omfattande algblomningar och det har länge varit känt att de blågröna algerna – egentligen cyanobakterier – producerar både lever- och nervgifter. Också i åländska insjöar, även de som används som dricksvattentäkter, förekommer alger som kan producera gifter.


Välkomnar studien
Miljöminister Katrin Sjögren (Lib) välkomnar studien.
– Det är bra att också Åland är med i studien som ju ska bli en del i ett större forskningsprojekt, säger hon.
Det har tidigare hänt att djur har dött efter att ha druckit vatten som innehållit alggifter – dock inte på Åland.
Enligt Katrin Sjögren har forskningen om alggifter koppling till ålänningarnas vardag på andra sätt än att nötboskap kan påverkas negativt.
– Många använder avsaltat havsvatten som dricksvatten. Då gör man till exempel i Föglö.

Läs mer i måndagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax