DELA

Åländska kommuner kan få flyktingstöd

Ändringen av integrationslagstiftningen, som innebär att åländska kommuner kan få statligt stöd för mottagande av flyktingar, togs upp till första behandling och godkändes av riksdagen i torsdags efter att förvaltningsutskottet gett sitt betänkande.
Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér konstaterar att förvaltningsutskottet behandlat ärendet i rask takt och att utskottet var enigt i sitt beslut.
– Detta innebär att lagändringsförslaget nu så gott som är klubbat – endast andra behandlingen är kvar, skriver Nauclér i ett pressmeddelande.
Under plenum i torsdags tog Nauclér tillfället i akt och tackade utskottet för den snabba och eniga behandlingen:
– Lagförslaget är viktigt. Åland har utan ersättning under åren 1997-2010 tagit emot 97 personer som fått internationellt skydd och placerats eller bosatt sig på Åland, utan att det någonsin utbetalats någon ersättning enligt integrationslagen, och det har gått bra ändå. Men i fortsättningen får de åländska kommunerna också stöd på lika villkor. Det är symboliskt viktigt för Åland att visa att det är ett multinationellt samhälle, sade hon bland annat. (ml)