DELA

Åländska kommuner går miste om stora summor

Finström är den enda åländska kommun som tar ut fastighetsskatt av sina invånare för stadigvarande bostad.
De andra kommunerna låter bli att bära upp skatten antingen för att pengarna inte behövs eller för att man tror att den skrämmer bort nya invånare.
Förra veckan postades årets beslut om fastighetsskatten till alla hushåll i landet.
En titt på skatteförvaltningens sammanställning på nätet visar att Åland är ett undantag från resten av Finland – kommunerna i riket drar in mångfalt större belopp på olika fastigheter än de åländska, och särskilt när det gäller fastighetsskatt på stadigvarande bostad är skillnaden stor. Av de åländska kommunerna är det bara Finström som bär upp en liten skatt medan alla andra kommuner låter bli att ta ut den av sina invånare.
Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande i Finström, har inte märkt av några invändningar från invånarnas sida.
– Finström har tidigare haft ett svårt ekonomiskt läge. Därför är den vanliga kommunalskatteprocenten hög och därför infördes också fastighetsskatt på stadigvarande bostad för några år sedan för att vi skulle få in mera pengar. Men trots det verkar invånarna trivas, vi märker inte av någon utflyttning utan tvärtom ökar nettoinvånarantalet något varje år.
Också Eckerö har tidigare haft problem med den kommunala ekonomin, men har trots det valt att inte utnyttja möjligheten att bära upp skatt för stadigvarande bostad för att dryga ut kassan.
Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund menar att alla kommuner har försökt undvika skatten för att inte skrämma bort nya invånare – inte för att man vet att det går så, utan för att man tror det.
– I stället har vi försökt spara in på annat. Senast höjde vi den allmänna kommunalskatteprocenten, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre