DELA

Åländska elever bäst i Norden på matematik

Resultatnivån i matematik har sjunkit i de finsk- och svenskspråkiga skolorna i Finland sedan år 2003. Men de åländska skolorna har lyckats gå emot den negativa trenden.

I Pisa 2012 klarade sig de åländska eleverna bättre än eleverna i något annat nordiskt land samt bättre än eleverna i den finsk- och svenskspråkiga skolan i Finland.

Enligt Heidi Harju-Luukkainen, ansvarig forskare vid Pedagogiska forskningsinstitutet, kan resultaten i matematik ur de åländska skolornas perspektiv anses som väldigt positiva.

– Åland som ett relativt isolerat område har lyckats med det som alla försöker; det vill säga nå toppnivå och samtidigt förbättra resultaten i matematik från Pisa 2003.

Läs mer i morgondagens Nya Åland