DELA

Åländska deltagare måste åka hem i dag

Ålands lagting byts ut under den pågående sessionen i Nordiska rådet. Det innebär att de flesta politikerna tvingas lämna Oslo redan i dag.
– Det här är inte ett nytt problem. Saken har tidigare påpekats från Ålands sida, både skriftligen och muntligen, säger byråsekreterare Maj Falck.
De åländska politikerna talar med en mun om sitt missnöje med Nordiska rådets beslut att anordna mötet just den här veckan. Man upplever en viss frustration över att ingen lyssnar till Ålands önskemål.
– Så här har det varit vid fem tillfällen förut och vi har flera gånger påtalat att tidpunkten är opasslig för oss, säger Anders Eriksson (åf).
De åländska politiker som finns på plats i Oslo är med i Nordiska rådet fram till i dag. Det nya lagtinget som tillträder den 1 november hinner inte välja några nya namn till NR.
Ragnar Erlandsson (c) har fått en formell inbjudan att delta i sessionen som en gäst med taltur. Orsaken är att Åland annars inte skulle ha någon parlamentariker på plats.


Jättetråkigt
Stannar gör också de avgående ministrarna Harriet Lindeman (fs) och Lasse Wiklöf (s). Lindeman delar de övrigas besvikelse över mötets tidpunkt.
– Det är jättetråkigt att det blir så här. De frågor som berör Åland mest kommer först på torsdag.
Då äger bland annat debatten om de självstyrande områdenas status rum.
– Ett alternativ hade varit att lägga sessionen en vecka tidigare eller senare. Ett annat vore att flytta just de ämnen som är viktiga för Åland till en tidpunkt då delegationen hade kunnat närvara. Det känns snopet när vi inte har några parlamentariker kvar på torsdag, säger Lindeman.


Lunch med kungen
Trots detta verkar de flesta åländska deltagarna vara nöjda med hur den första dagen avlöper. Harriet Lindeman tillbringade en stor del av gårdagen i partimöte med den konservativa gruppen och representanterna från landskapsregeringen åt lunch på slottet tillsammans med de olika ländernas talmän och ingen mindre än Norges Kung Harald.
Lasse Wiklöf stod i går kväll inför generalförsamlingen och talade om Åland.
– 2010 kommer 80 procent av elförsörjningen på Åland att vara tryggad av vindkraft sade han bland annat.
Anders Eriksson menar att mötet är en chans att skapa ett större kontaktnät i de andra nordiska länderna.
–Jag tycker att det är det enda utrikespolitiska fönster vi har.
Sessionen fortsätter i dag och inleds med en fortsättning på gårdagens generaldebatt.