DELA

Åländska badvatten oftast rena

Vattnen vid de åländska badstränderna är exemplariskt rena och fria från alger.
Endast i några få undantagsfall har alger eller bakterier upptäckts vid provtagningar.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) tar regelbundna vattenprover på Ålands allmänna badstränder. Den 19 juli visade prover tagna i Sandviken i Eckerö för höga bakterievärden.
– Vi fann en hög mängd enterokocker i vattnet, av en typ som kommer från avföring, säger David Ståhlman vid ÅMHM.
När det sker tar man alltid ett omprov för att försäkra sig om att det inte handlar om tillfälliga föroreningar. Det skulle exempelvis kunna röra sig om regn som sköljt ner bakterier från land i vattnet eller hästar som varit på stranden och gjort sina behov. För att få provsvaren tar det åtminstone två dagar.
Även det andra provet, taget 21 juli, visade för höga värden. Bakteriehalten får inte överstiga 200 cfu per 100 ml vatten och vid första provet var halten 510 cfu. Till den andra provtagningen hade värdet sjunkit till 420, vilket fortfarande är alldeles för högt.


Avrådde från bad
ÅMHM placerade ut skyltar vid Sandvikens badplats där det stod att man ”avråder från bad på grund av höga bakteriehalter”. Skylten togs emellertid ner i torsdags efter att bakteriehalterna återgått till det normala. David Ståhlman berättar att de ännu inte hittat utsläppskällan.
Om man badat i Sandviken trots varningsskyltarna behöver man inte oroa sig. Det är inte farligt, men särskilt känsliga för bakterier är barn, äldre och de med nedsatt immunförsvar.
Läs mer i papperstidningen!

Axel Kronholm