DELA

Åländska ärenden på HD:s hemsida

Högsta domstolen (HD) har nu sin nya webbservice färdig och även HD:s utlåtande gällande åländska landskapslagar uppdateras på hemsidan http://www.kko.fi/29529.htm skriver Harry Jansson (C) i ett pressmeddelande.
– Förändringen innebär en klar förbättring för åländskt vidkommande.Bakgrunden till det hela är att jag i december ifjol inledde en diskussion med domstolens informationschef Pia Sive med anledning av att det inte gick att hitta HD:s behandling av åländsk lagstiftning på domstolens hemsida.
På hemsidan finns redan domstolens ställningstaganden rörande åländsk kontra finsk behörighet från och med 2009 och framåt.
Högsta domstolen i Finland intar en central ställning i det åländska självstyrelsesystemet. HD avgör vid behörighetskonflikter om en viss fråga hör till landskapsregeringens eller en statlig myndighets kompetens.
HD:s roll är central även vid de åländska lagarnas tillkomst i och med att domstolen alltid hörs om det finns frågetecken rörande lagtingets rätt att lagstifta på ett visst område. Presidenten kan inte heller låta en landskapslag förfalla utan att först ha inhämtat HD:s utlåtande. (ns)