DELA

Åländska affärer brister i fiskhantering

De åländska stormarknadernas hantering av gravad och kallrökt fisk är undermålig. Det kan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstatera efter två provtagningar.
ÅMHM gjorde listeriatester först i fyra stormarknader och två fiskbutiker. Av 17 testade produkter hittade analytikerna listeriabakterier i fyra, skriver ÅMHM i ett pressmeddelande. I tre var bakteriehalten så låg att den inte kunde fastställas och i den fjärde produkten låg halten strax under gränsvärdet för återkallning.
ÅMHM konstaterar att fiskbutikerna förvarar sin fisk på isbäddar vilket garanterar en jämn och godkänd temperatur. Stormarknaderna däremot har ofta sina fiskprodukter i kylar vars temperatur ofta ligger över den godkända nivån.
När ÅMHM gjorde en uppföljande inspektion av kyldiskarna fick fyra av fem stormarknader anmärkningar på hanteringen.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén