DELA

Åländsk vindkraft het fråga i Helsingfors

Ett statsstöd för vindkraften på Åland skulle innebära ett dubbelt stöd eftersom Åland redan får en klumpsumma från staten. Det är ett argument som lagts fram till varför Åland inte ska inbegripas i stödsystemet för förnyelsebar energi.
Förhandlingarna mellan Åland och riket fortsätter. I går hölls möte i Helsingfors.
I går träffades representanter för landskapsregeringen och Finlands regering i Helsingfors för att diskutera bland annat inmatningstarifferna för vindkraft. Förvaltningschef Arne Selander deltog i diskussionerna.
– Det är mycket komplicerat och handlar om olika energiformer och beskattningsfrågor, säger Selander.
Diskussionerna berör regeringens lagförslag för ett stödsystem för förnyelsebar energi. Åland kan med hjälp av vindkraften bidraga till att Finland når upp till sin målsättning om att år 2020 ska 38 procent av energin som produceras vara förnyelsebar.
Men det har framförts olika argument från rikshåll för att Åland inte ska omfattas av stödsystemet.
Vad är problemet med att Åland skulle få vara med i stödsystemet?
– Jag vet inte om det är ett problem. Det är en förhandlings- och diskussionsfråga. Det har kommit ett uttalande från finansministeriet där man hängt upp sig på behörighetsfrågan. Men Ålandsdelegationen har sagt att det är en felaktig tolkning och att självstyrelselagen inte är ett hinder. Det är snarare en fråga om teknik och politisk vilja.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds