DELA

Åländsk styrelseplats i Emmaus International

Ålands fredsförening-Emmaus nya verksamhetsledare Robert Jansson, som börjar arbeta den 16 november, har valts till styrelsemedlem i Emmaus International.
Organisationen har sammanlagt 24 styrelseledamöter, tolv av dem kommer från Europa medan Asien, Afrika och Amerika delar på resten. Verksamhetsledare Carina Aaltonen hade en styrelsepost 2000-2007.
Emmaus tradition med modevisning på kulturnatten har lyfts fram internationellt i samband med Emmausrörelsens 60-års jubileum förra veckan. 60 olika aktiviteter har valts ut i hela världen för att symbolisera det breda engagemanget och på den listan ingår modevisningen.
Föreningens höstmöte hålls den 18 november och då diskuteras bland annat frågan om ett namnbyte till Emmaus Åland.
– Ett namnbyte innebär dock inte några förändringar av aktiviteterna. Föreningen kommer fortsättningsvis att engagera sig i fredsfrågor och fortsätta att arrangera Hiroshimaaftonen den 6 augusti varje år, skriver Carina Aaltonen i ett pressmeddelande.