DELA

Åländsk skola prisas

En åländsk skola hör till de fyra skolor i Finland som prisas, under Hem och Skola-dagen som firas i slutet av veckan.
Södersunda skola i Jomala är en av fyra skolor som prisas under den nationella Hem och Skola-dagen fredagen den 27 september. Av de 1.000 skolor som denna dag öppnar dörrarna för föräldrar och andra anhöriga att bekanta sig med skolvardagen är 100 svenskspråkiga.
Södersunda skola firar redan torsdagen den 26 september med en föreläsning av bibliotekarien Elspeth Randelin för föräldrarna om läsningens betydelse.
– Läsningens roll är tydlig. Nog kan man konstatera att vi vuxna nästan helt slutat läsa för våra barn, och det är ju förfärligt. Vi hoppas att vi kan inspirera någon, menar rektor Marika Kevin.
Efter föredraget kommer eleverna i årskurs 5-6 att ha en ”läsnatt” med tillhörande övernattning i skolan.
Liknande insatser har motiverat priset på 500 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Sofie Nohrstedt