DELA

Åländsk skog får ny miljömärkning

Ålands skogsvårdsförening har gått med i Finlands FSC (Forest Stewardship Council)-förening.
– Det är önskemål från kunderna som gjort att vi tagit det här beslutet, säger verksamhetsledare Torbjörn Björkman.
Som första skogsvårdsförening i Finland har Ålands skogsvårdsförening blivit medlem i finlands FSC-förening meddelar tidskriften Finlands natur.
FSC-förbundet är en internationell organisation som verkar för att ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter beaktas i skogarnas skötsel. Ålands skogsvårdsförening är tidigare ansluten till ett annat system kallat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) men väljer nu att utvidga till ytterligare ett.
– Konsumenterna vill veta hur produkterna är tillverkade. Genom en FSC-certifiering ger vi kunden ytterligare en garanti för att vi följer vissa regler och standarder, säger Torbjörn Björkman.

Önskemålet om FSC-märkt skog kommer ursprungligen från Billerudkorsnäs kund Tetrapak som har som målsättning att endast använda den typen av råmaterial i sina produkter. Då Billerudkorsnäs är en av de största uppköparna av Åländskt virke är en certifiering nödvändig för att man ska kunna leva upp till kundens krav.
– I det här skedet är det inte nödvändigt för alla Åländska skogsägare att certifiera sig men på sikt kan det minska lönsamheten och försvåra virkesförsäljningen om man inte är ansluten, säger Björkman.

Läs mer i måndagens Nya Åland.

Julia Johansson  redaktion@nyan.ax