DELA

Åländsk skeppare bötfälldes

Skepparen hade inte behörighet att verka som befälhavare på fartyget som trafikerade mellan hamnar i Sverige. Dessutom var fartyget endast godkänt för Östersjötrafik på området Kapellskär till Nyhamn.
Nu har två åländska män dömts för äventyrande av fartygssäkerheten.
Händelsen inträffade i slutet av september 2008. Ett mindre lastfartyg avgick då från Åland mot Härnösand i Sverige och därifrån vidare till Granfors. Detta trots att fartyget endast var besiktigat och godkänt för Östersjötrafik på området Kapellskär – Nyhamn. Befälhavaren hade dessutom bara skepparbrev i inrikes fart och var inte behörig för ett fartyg i närtrafik mellan hamnar i Sverige.
Också den man som organiserade resan stod inför rätta. Eftersom han var ytterst ansvarig för att resan kunnat genomföras blev hans bötesstraff högre. Båda männen dömdes för fartygssäkerhetsförseelse och sjöfartsförseelse. Befälhavaren dömdes till 46 dagsböter på totalt 1.150 euro och den andre mannen till 32 dagsböter, totalt 2.912 euro.
Männen medgav att de gjort sig skyldiga till brott.
Tingsrätten behandlade målet i egenskap av sjörättsdomstol.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax