DELA

Åländsk sjukvård dyr men bra

Ålänningar begår många självmord, åländska kvinnor får ligga längst på BB och åländska män har flest ledproteser, visar färsk nordisk statistik.
Vi är också de i Norden som betalar mest ur egen ficka för våra sjuka barn.
Åländsk sjuk- och hälsovård behöver absolut inte skämmas för sig jämfört med den som erbjuds i de andra nordiska länderna och självstyrda områdena. Åländsk och finländsk sjukvård belastar också samhället minst ekonomiskt sett men det beror på att vi själva betalar mera för både vård och piller.
Åländska barnföräldrar betalar klart mest i hela Norden då barnen blir sjuka eller behöver medicin. I Danmark, Norge och Sverige är sjukvården för barn och unga helt gratis.
Det framgår ur den färska rapport som den nordiska medicinalstatistiska kommittén, Nomesko, har gett ut om allt från fertilitet, sjukdomar och dödlighet till vård och medicinbruk i Norden.
Ålands medlem i kommittén, hälsovårdsinspektör Eivor Nikander, har sammanfattat alla uppgifter för landskapets del. Och inte nog med det. Eftersom vi, liksom färingarna, är så få till antalet blir årlig statistik missvisande och därför har i stället medelvärden för en fem års period tagits fram för att man skall få fungerande jämförelsetal.
Den 200 sidor tjocka rapporten är fullspäckad med intressant information.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen