DELA

Åländsk popfestival vann pris

Musikfestivalen Island in the Sun har tilldelats ett pris på 3.000 euro. Åbolands svenska kulturfond motiverar priset med att arrangörerna är ivriga och har samarbetat med lokalbefolkningen.
Åbolands svenska kulturfonds Svenska dagen pris tilldelas årligen eldsjälar som haft stor betydelse för det svenska språket, det lokala kulturlivet eller inom utbildningen i Åboland och på Åland. En av mottagarna blev i år Brändö populärmusikgrupp som uppmärksammas för den framgångsrika festivalen Island in the Sun på Brändö Jurmo.
Motiveringen löd: ”gruppens iver och höga ambitionsnivå ihopkopplat med en stor delaktighet med lokalbefolkningen har här påvisat sina bästa sidor gällande styrka och kapacitet”.
Med priset hoppas man att gruppen skall sporras till att även i framtiden genomföra festivalen lika ambitiöst som tidigare.
Priset på 3.000 euro delas ut under festivalen 2010. (tl)