DELA

Åländsk polis polisanmäld

Häradsåklagare Marina Ek-Bäck har fått in en anmälan mot en polis på Åland rörande ärekränkning och misshandel.
Hon har precis inlett utredningen och kan därför ännu inte bedöma anmälans trovärdighet.
I slutet av förra veckan anmälde en privatperson en polis i Mariehamn. Han menar att polisen knuffat honom samt vid ett flertal tillfällen kallat honom ”jävla psykfall” och ”far hem och ät din psykmedicin”.
Eftersom polisen på Åland inte utreder anmälningar som rör de själva ligger ärendet sedan i torsdags under häradsåklagare Marina Ek-Bäck.
– Det finns en anmälan som eventuellt rör sig om ärekränkning och lindrig misshandel. I det här skedet väntar jag besked från Länsstyrelsen i Åbo om vilket polisdistrikt som får utreda ärendet, säger Ek-Bäck.

Kan suspenderas
Enligt Ek-Bäck är det ännu oklart om polisen var i tjänst vid det eventuella brottstillfället.
– Jag vet egentligen inget om detaljerna ännu, utan jag måste höra målsägande närmare och se om det finns bevis och så vidare. Av den anledningen kan jag heller inte kommentera trovärdigheten kring anmälan, säger hon.
Så fort ett polisdistrikt får i uppdrag att utreda ärendet är det upp till Camilla Hägglund, Åland polismästare, att ta ställning till om den anmälda polisen kan fortsätta att arbeta under utredningstiden. Någon gång under nästa vecka blir det aktuellt för henne att fatta det beslutet.
– Med tanke på att det är en relativt lindrigt anklagelse tror jag inte att det kommer att bli fråga om något sådant, säger Ek-Bäck.
Straffsatsen för lindrig misshandel är böter och för ärekränkning böter eller fängelse i högst sex månader.
Den berörda polisen vill inte kommentera anmälan.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax