DELA

Åländsk oro för gemensam nordisk elmarknad

Ålands elandelslag och Mariehamns stads elverk sågar planerna på att inrätta en gemensam nordisk elmarknad till 2015 – ett uppdrag som de nordiska energiministrarna gett elmyndigheterna.
Arbetet pågår för fullt för att länka samman elnätet i Norden och vidare ihop med Europa. Orsaken är att elpriset generellt sett är högre utanför Norden och ett gemensamt nät skulle göra det möjligt för elproducenter i Norden att sälja elen dyrt i resten av Europa.
Det betyder sannolikt högre elpriser också i de nordiska länderna, befarar Ålands elandelslags vd Jan Wennström som tillsammans med stadens elchef Cai-Eric Ekström skrivit ett brev till landskapsregeringen där de uttryckt sin oro över planerna på en gemensam nordisk slutkundsmarknad.
Avsikten med förslaget är att alla kunder i de nordiska länderna ska kunna köpa el från vilken elproducent som helst i Norden.
– Vi misstänker att det här är ett beställningsarbete från de stora elbolagen i Norden eftersom bara de har råd att ha kontor i de nordiska länderna och en gemensam marknad skulle gynna dem som är så stora att de säljer el i hela Norden. Risken är att de mindre elproducenterna slås ut, säger han.
Vattenfall går i bräschen för den gemensamma kundmarknaden. Enligt förespråkarna ökar konkurrensen om kunderna kan köpa energi över nationsgränserna och priset blir lägre.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre