DELA

Åländsk modell för att stoppa ryssars husköp

Missnöje med att ryssar köper fastigheter i östra Finland ligger bakom en lagmotion i riksdagen om att begränsa jordförvärvsrätten enligt åländsk modell.
En majoritet av riksdagens ledamöter har undertecknat lagmotionen med Suna Kymäläinen (S) som första undertecknare.
Suna Kymäläinen är hemma från kommunen Ruokolax i södra Karelen, nära gränsen till Ryssland . I Ruokolax står ryska medborgare enligt Kymäläinen för en tredjedel av fastighetsaffärerna.
I många fall handlar det om hus som är byggda för året runt-boende som i praktiken blir sommarstugor som står tomma en stor del av året.
Kommuner går miste om skatteintäkter och priserna på fastigheter i områden där ryska medborgare köper fastigheter har stigit kraftig.
Den lagmotion som i början av januari hade undertecknats av 101 riksdagsledamöter har likheter med den åländska jordförvärvslagen, som man hänvisar till i motiveringarna till lagmotionen.
För att få köpa fastigheter på Åland krävs att köparen är finländsk medborgare och har bott i landskapet utan avbrott i minst fem år.
Ett liknande regelverk föreslås för att begränsa ryska medborgares fastighetsköp i Finland. Men eftersom det inte vore möjligt att införa en lag som enbart riktas mot ryssar går motionen ut på att begränsningarna ska gälla medborgare i länder utanför EES-länderna.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom