DELA

Åländsk mjölk stärker exporten

Mjölken från Ole Blomqvists gård och de andra åländska gårdarna förs till Ålands centralandelslag (ÅCA). Man tar emot cirka 14 miljoner liter mjölk per år.
Två tredjedelar av produkterna från ÅCA säljs utanför Åland och inbringar nytt kapital till Åland.
Utan åländska mjölkbönder skulle Ålands centralandelslag (ÅCA) inte ha någon produktion eftersom man är ett producentägt bolag. Bolaget ägs alltså av mjölkbönderna. Andelslaget vill gå med vinst, men även ge ett bra pris till sina leverantörer.
– Vi vill ge ett konkurrenskraftigt pris för råvaran till bönderna och även ha lite kvar i företaget, säger vd Johannes Snellman.
Utan investeringsstöd skulle det inte finnas storskaliga mjölkbönder på Åland och det innebär att ÅCA i slutändan också vinner på stöden. De nya investeringar som gjort mjölkgårdarna effektivare och ger ÅCA mer mjölk har möjliggjorts av bland annat investeringsstöd.
– För 30 år sedan fanns det 500 mjölkgårdar på Åland, nu finns 50 gårdar men mängden mjölk som produceras är densamma. De som håller på har utvidgat tack vare investeringsstödet. Investeringsstödet är inget unikt för Åland utan förekommer också i vår omvärld. I Sverige har man ökat anslagen för investeringsstöd till mjölkgårdar med 50 miljoner kronor per år under perioden 2010-2013 för att motverka landets sjunkande mjölkproduktion.


Exportvara
Det är inte bara mjölkprodukter Åland får från sin mjölkbönder påpekar Snellman.
– Mycket slutar som exportvara vilket gör att det kommer in pengar till Åland istället. Vi behöver få in nytt medel och inte bara flytta pengar inom Åland. Och ett fungerande jordbruk och tillhörande livsmedelsförädling är viktig för försörjningsberedskapen på Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds