DELA

Åländsk kapten hjälte efter brand på lyxkryssare

Säkerhetsarbete lönar sig.
Det fick åländske sjökaptenen Leif Karlsson ombord på lyxkryssaren Azamara Quest verkligen erfara när en maskinbrand slog ut fartyget under 48 timmar till havs.
Kaptenen och hans huvudsakligen asiatiska besättning har hyllats i både dagstidningar och branschorgan efter sina insatser senaste helg.
Passagerarna ger beröm för den professionella hanteringen av både läget och passagerarna när Azamara Quest fick brand ombord med följden att båda maskinerna slogs ut och elektriciteten bröts. Fartyget befann sig då på filippinskt territorium på väg från Manilla till hamnstaden Sandakan i Malaysia.
Fem besättningsmän skadades av röken.

Hjältekaptenen i Nyan
Hjältekaptenen Leif Karlsson intervjuades i Porträttet i Nya Åland så sent som i februari i år, kort efter att lyxkryssaren Costa Concordia kapsejsade på grund av att fartyget gick för nära ön. 32 personer dog.
I reportaget berättar han om säkerheten – det viktigaste för en sjökapten – och han förundrar sig över att kaptenen lämnade fartyget innan alla ombord hade evakuerats. Enligt internationell lag ska kaptenen lämna fartyget sist av alla.
Leif Karlsson bor sedan 27 år tillbaka i Sundsvall men planerar att flytta tillbaka till Åland tillsammans med frun Elisabeth när han går i pension.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre