DELA

Ålandsexemplet i riksdagen

I tisdags anordnades ett seminarium om Ålandsexemplet som ett verktyg för nordisk fredsförmedling i Finlands riksdag i Helsingfors.
Seminariets huvudtalare var utrikesminister Erkki Tuomioja och bland de övriga talarna fanns Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen, doktor Kristine Höglund, Norges ambassadör Kai Eide, lagtingets talman Britt Lundberg samt riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér.
Seminariet anordnades i ett samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och Ålands fredsinstitut och med stöd från riksdagens grundlagsutskott och kontaktgruppen mellan Åland och Finlands utrikesministerium.
Sia Spiliopoulou Åkermark lyfte i sitt anförande fram att Ålandsexemplets tre komponenter, demilitariseringen och neutraliseringen, självstyrelsen och språk- och kulturskyddet var för sig är relevanta och användbara verktyg i många konflikter.
Hon vill också att Ålands fredsinstitut ska kunna bli värd för liknande diskussioner på nordisk nivå i fortsättningen. (aks)