DELA

Ålandsdelegationen utreder möjlighet till undantagslag

Igår kom ett svar från finska social- och hälsovårdsministeriet angående lagstiftningsåtgärder i strejktider. Svaret är att det råder oklarhet kring behörighetsfördelningen mellan riket och Åland. Landskapet begär nu ett brådskande utlåtande från Ålandsdelegationen om hur saken ligger till.

– Vi håller på just nu med att skriva ett brev till Ålandsdelegationen, säger socialminister Carina Aaltonen.
Delegationen ska ta ställning till vem som egentligen får ta lagstiftande åtgärder i syfte att trygga patientsäkerheten, såsom att instifta en undantagslag. Social- och hälsoministeriet slår fast att det just nu råder oklarhet i frågan.

När Ålandsdelegationen väntas ta beslut är ännu oklart, men ärendet ska tas upp i landskapsregeringens plenum på torsdag. Men även om Åland sist och slutligen har rätt att sifta en egen undantagslag, påverkar det knappast den här strejken.
– Att tänka sig att vi skulle kunna stifta en lag som skulle kunna träda i kraft under den här strejken är orealistiskt, men vi måste trygga verksamheten inför framtiden så att det här inte kan upprepas, säger Carina Aaltonen.

 

Läs mer i morgondagens tidning.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax