DELA

Ålandsdelegationen ombads avvakta

För ett par veckor sedan ombads Ålandsdelegationen av justitieministeriet i Helsingfors avge utlåtande om det är möjligt för Åland att ingå i stödsystemet för utbyggnaden av alternativa energiformer, som vindkraft, i riket.
– Men kort efter det ombads vi vänta med utlåtandet, säger landshövding Peter Lindbäck.
Landshövdingen är ordförande i Ålandsdelegationen som nu har två ärenden om den alternativa energiproduktionen på sitt bord.
Det första är ansökan från lagtinget om Ålandsdelegationens utlåtande om möjligheten till extraordinärt anslag från riket för den elkabel som planeras mellan Åland och riket. Ansökan gäller 60 procent av totalkostnaden på 125 miljoner euro – 40 procent faller på Kraftnät Åland – det vill säga 75 miljoner euro som utgör landskapets andel.
På mötet den 20 april fattar Ålandsdelegationen beslut om hur ärendet ska gå vidare.
Det andra ärendet gäller den begäran om utlåtande som kom från justitieministeriet för en tid sedan.
– Justitieministeriet undrade om Åland kan inrymmas i ett stödsystem för förnybar energiproduktion och på vilka villkor detta kunde ske. Men vi hann bara få in anhållan innan beskedet kom att vi skulle vänta med att behandla den. Förmodligen var det en signal om att den politiska processen inte var helt avklarad, berättar landshövdingen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax