DELA

Ålandsbankens vinst minskade

Ålandsbankens rörelsevinst minskade med 17 procent det första halvåret jämfört med samma period förra året. Men jämför man enbart det andra kvartalet ser siffrorna ljusare ut.
Ålandsbankens delårsrapport offentliggjordes i går, måndag. Man poängterar att siffrorna inte kan jämföras med förra årets siffror eftersom Ålandsbanken Sverige AB finns med i årets bokslut men inte i fjolårets.
Koncernens rörelsevinst för januari till juni minskade med 17 procent till 4,2 miljoner jämfört med förra året. Räntenettot ökade med 4 procent till 19,9 miljoner och provisionsintäkterna ökade med 58 procent till 20,6 miljoner.
Koncernens halvårsresultat präglas av en klar förbättring i intäkterna från kapitalförvaltning och private banking verksamhet, medan räntenettot i den traditionella bankverksamheten fortsättningsvis belastas av låga marknadsräntor. Utlåningen ökade med 5 procent och inlåningen med 4 procent. Intäkterna från det förvaltade kapitalet ökade med 51 procent.
Jämför man med andra kvartalet 2009 ökade koncernens rörelsevinst med 3, 3 miljoner, från -1, 2 till 2,1 miljoner euro. Eftersom koncernens resultat för år 2009 innehöll en betydande engångsintäkt, förväntas resultatet för 2010 bli väsentligt lägre.


Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax