DELA

Ålandsbankens aktiekurs sjönk

I början av oktober hade kursen på Ålandsbankens A-aktie rasat till samma nivå som det som ägarna tecknat en ny A-aktie för, 13 euro jämnt, under den nyss avslutade nyemissionen.
När emissionen inleddes var aktiekursen betydligt högre. Under de senaste dagarna har kursen börjat röra sig uppåt från lägstanivån och var i fredags 13,50 euro.
För jämnt ett år sedan, i oktober 2010, låg A-aktiens kurs som högst på strax under 28 euro.
B-aktien visar samma kräftgång om än inte i lika stora siffror. B-aktien kom inte ner till den nivå som en ny B-aktie kostade i den nyligen avslutade emissionen, det vill säga 8,60 euro.
B-aktiens kurs låg ännu i augusti mellan 15 och 13 euro. I början av oktober låg B-aktiens kurs strax under 10 euro för att sjunka till 9,05 i mitten av månaden. I oktober i fjol låg kursen på 18,63 som högst.
Tittar man tillbaka ända till 2007 så hittar man all time high för både A- och B-aktien, 34,50 för A- och 26,91 för B-aktien.
Å andra sidan, om man tittar så långt tillbaka som till 1990, så låg B-aktien då så lågt som 2,70 euro.

Annika Orre