DELA

Ålandsbanken planerar nyemission

Ålandsbanken planerar en aktieemission om cirka 30 miljoner euro för att möta skärpta kapitalkrav och finansiera en fortsatt tillväxt i Finland och Sverige, det meddelade banken nyss i ett börsmeddelande.
Såhär fortsätter meddelandet:
”Ålandsbanken följer nu samma väg som de flesta börsnoterade banker redan gått vad gäller kapitaltillskott mot bakgrund av de nya skärpta kapitalkrav som ställs på banker. Den planerade nyemissionen möjliggör dessutom en fortsatt tillväxt i såväl Finland som Sverige, där lönsamhetspotentialen inom Ålandsbankens prioriterade marknadssegment är hög.
Ett kapitaltillskott på ca 30 miljoner euro skulle förstärka primärkapitalrelationen med ca 1,8 procentenheter från 7,4 procent till ca
9,2 procent pro-forma per den 31 mars 2011. Tillsammans med andra planerade kapitaleffektiviserande åtgärder är målet att 2012-2013 ha en primärkapitalrelation som överstiger de nordiska storbankernas genomsnitt.
Styrelsen har för avsikt att inom augusti månad 2011 hålla en extra bolagsstämma för att få ett s.k. emissionsbemyndigande för att genomföra emissionen. Avsikten är att emissionen genomförs som en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Banken har teckningsåtaganden från stora aktieägare som garanterar över hälften av emissionen.
Styrelsen föreslår att fyra A-aktier ger rätt att teckna en ny A-aktie och fyra B-aktier ger rätt att teckna en ny B-aktie. Teckningskursen föreslås vara 13 euro för A-aktien och 8,60 euro för B-aktien.”

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax