DELA

Ålandsbanken nämns i stora process

– Vi ser inte som sannolikt att något av det här skulle drabba Ålandsbanken.
Så säger vd Peter Wiklöf om den svenska föreningen Grupptalan mot Acta som förbereder en juridisk process mot Acta kapitalförvaltning och Kaupthing Bank Sverige, numera uppköpt av ÅAB.
I går kom uppgifter från svenska medier att föreningen, som representerar 379 medlemmar som kräver sammanlagt 160 miljoner kronor (cirka 16 miljoner euro) som de förlorat, gett sina advokater i uppdrag att förbereda processen mot kapitalförvaltningsbolaget och Kaupthing Bank Sverige.
Detta har gjorts som en följd av att Allmänna reklamationsnämnden förra veckan ansåg att Acta kapitalförvaltning inte är skadeståndsskyldigt för de investeringar som gjordes och som placerarna nu förlorat.


Lehman Brothers
Allmänna reklamationsnämnden har fått ett stort antal anmälningar från personer som investerat i valutaobligationer som getts ut av investeringsbanken Lehman Brothers. De flesta har finansierat sina investeringar genom att ta upp lån i Kaupthing Bank Sverige.
Anmälarna anser att det var vårdslöst av Acta att inte tilräckligt tydligt informera kunderna om att det fanns en risk att Lehman Brothers, som gett ut obligationerna, kunde gå i konkurs och att kunderna i så fall inte skulle få pengar av investeringsbanken till att betala tillbaka lånen.
Allmänna reklamationsnämnden motiverar sitt avgörande med att Lehman Brothers var högt ansedd och hade höga kreditbetyg när investeringarna gjordes och att det då var mycket oväntat att företaget kom på obestånd. Sammanlagt förlorade omkring 3.000 personer sitt egna och lånade kapital.
Nämnden var inte enig. Av de sju medlemmarna var två av annan åsikt.


Väntar fler medlemmar
Nämnden har fortfarande 180 ärenden kvar att avgöra. Föreningen Grupptalan mot Acta väntar att ytterligare 86 medlemmar ansluter sig inför den kommande processen.
I svenska medier nämns att Kaupthing Bank Sverige har köpts upp av Ålandsbanken. Nya Åland har talat med vd Peter Wiklöf som inte tror att banken dras in i ärendet.
– Det här är en del av det gamla som vi inte ville överta i samaband med köpet. De aktuella lånen finns i Kaupthing Bank på Island, inte i Ålandsbanken.
Banken har inte fått något brev eller andra handlingar från Acta-föreningens jurister.
– Jag upplever att vi har vidtagit de nödvändiga säkringsåtgärderna för att det här inte ska drabba ÅAB.


Vill inte spekulera
Är du säker till 100 procent eller kan det finnas någon juridisk knopp?
– Jag vill inte spekulera, men det här är en av de saker vi ägnade ganska mycket tid åt i samband med köpet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax