DELA

Ålandsbanken gick 10 miljoner plus

Efter två tuffa första kvartal har Ålandsbanken lyckats vända skutan och få rörelseresultatet på rätt kurs, främst på grund av de besparingsåtgärder som banken har gjort under år 2012. Rörelseresultatet slutade på 10 miljoner euro.
– Det är tillfredsställande med tanke på omständigheterna, säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.
Under år 2012 är det främst det fjärde och sista kvartalet som har varit resultatmässigt starkt för Ålandsbanken. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 14,5 miljoner euro och av detta var 13,8 miljoner euro resultat från försäljning av det på verksamhet tömda svenska dotterbolaget (tidigare Kaupthing). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var dock betydligt sämre då ett resultat på -0,5 miljoner noterades. Enligt Peter Wiklöf är året i sin helhet ganska likt år 2011 i siffror, men om man tittar på varje enskilt kvartal finns stora skillnader.
– Resultatet för det andra kvartalet var en besvikelse. Vanligtvis brukar det vara ett mycket starkt kvartal, men i år var det överlägset sämst sett till hela perioden, säger Peter Wiklöf.


Dividend återinförs
Totalt är årets resultat hänförligt till aktieägarna 11,6 miljoner euro och bankens styrelse har lämnat förslag till bolagstämman på en dividend på 15 cent per aktie.
– Vi känner att vi står bättre rustade och har därför föreslagit att återinföra dividend, säger Peter Wiklöf.
De låga räntenivåerna har en stor del i Ålandsbankens svårigheter under året. Som lägst har räntenivån legat på 0,19 procent under fjärde kvartalet, något som i sin tur har påverkat räntenettot negativt. Dock har man från bankens sida lyckats parera den låga räntenivån under de två sista kvartalen tack vare besparingsåtgärder och försäljningen av det svenska dotterbolaget.


Opåverkbara faktorer
– Räntenivåerna är en sådan faktor som står helt utanför vår kontroll och därför är jag nöjd med att vi lyckades hålla ett så pass bra räntenetto under de två sista kvartalen trots en sjunkande trend. Vi har jobbat mycket med lönsamhetshöjande verksamhet under året och på det sättet lyckats hålla räntenettot i schack, säger Peter Wiklöf.
Peter Wiklöf ser på år 2013 med tillförsikt, men är till det stora hela optimistisk.
– Vi har mycket hårt jobb framför oss och man ska komma i håg att ekonomin fortfarande hänger på en skör tråd. Jag är inte nöjd med rådande lönsamhet. Men vi hoppas på en ekonomisk återhämtning och självförtroendet börjar bli lite större, både hos banken och hos kunderna.

Carin Karlsson

carin.karlsson@nyan.ax