DELA

Ålandsbanken går som planerat

Ålandsbankens vinst för det första kvartalet 2011 blev 2,1 miljoner.
Vd:n Peter Wiklöf är inte nöjd med det resultatet.
– Men man måste titta på vart vi är på väg.
Ålandsbankens rörelsevinst minskade med en procent jämfört med motsvarande period 2010.
Överraskningar tenderar att vara negativa så helst vill en bankdirektör att det går enligt plan, säger Peter Wiklöf.
Det har det gjort de senaste månaderna.
– Alla affärsområden levererar enligt de planer vi haft.
Det är svårt för banker att tjäna pengar när räntenivån ligger nära noll. Euriborräntorna har varit på exceptionellt låg nivå. Nu rör de sig uppåt och det är ett gott tecken.
– I Sverige tjänar bankerna mer pengar än i Finland, för där har räntorna börjat stiga tidigare.

Räntenettot ökade
Ålandsbankens räntenetto ökade med fyra procent till 9,5 miljoner och provisionsnettot med 36 procent till 10,1 miljoner euro.
Banken hade inga kreditförluster det första kvartalet. Utlåningen ligger på samma nivå som för ett år sedan, 2550 miljoner. Inlåningen ökade med fem procent till 2521 miljoner.
Det förvaltade kapitalet ökade med 29 procent till 4273 miljoner euro.
– Vi håller volymen trots en negativ börsutveckling. Det kommer alltså in nya pengar, säger Peter Wiklöf.

Mindre minus i Sverige
Bankverksamheten i Sverige går fortfarande på minus men ändå åt rätt håll – 16 miljoner kronor minus jämfört med 30 miljoner för samma period i fjol.
Och där finns det stora utvecklingsmöjligheter.
– Vi har bara naggat litet i kanten på Sverige. Det är få som vet att vi finns där.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom