DELA

Ålands vägar har inga trafikvarningar

Om man ser på vädersändningar i tv-nyheterna från Finland upptäcker man snart att det aldrig finns någon information om väglaget på Åland. Oavsett om de ilsknaste röda trafikvarningar utfärdas för hela resten av landet är och förblir Åland är alltid en vit fläck på kartan.
Samma sak är det om man går in på Finlands meteorologiska instituts hemsida www.fmi.fi – all information om åländska vägar saknas liksom eventuella trafikvarningar.
– Varför? Är inte Finlands meteorologiska institut hela landets vädertjänst, undrar nu en av Nya Ålands läsare och vi lämnar över frågan till Anne Borgström som är en av Fmi:s tv-meteorologer.
Hon bedyrar genast att Fmi också är Ålands vädertjänst.
– Men problemet är att vi meteorologer bygger all vår information om väglaget på data från Trafikverket och de har inte några uppgifter från Åland, säger Borgström.
Så är det. Trafikfrågorna hör till landskapets behörighet och vår trafikavdelning följer inte med väglaget i vår övärld med de kameror och instrument som krävs för att kunna avge rapporter till meteorologerna.
Inför de kommande dagarna tar sig dock Nya Åland friheten att, på basen av andras prognoser, varna för att väglaget kommer att vara ordentligt besvärligt på många håll. (tt-s)