DELA

Ålands sockerbetsepok är över

En epok är slut. Den åländska sockerbetsodlingen går i graven. De fem aktiva betodlare som fanns kvar ännu i fjol har kollektivt beslutat att lägga av. Priset och framför allt transportkostnaderna blev knäcken.
Lantbrukarcentralen MTK och sockerbolaget Sucros kom visserligen tidigare i vår överens i prisfrågan. Det blev en höjning från 28 till 35 euro per ton betor men man lyckades inte få den nivåförbättring av transportvillkoren som man också förhandlat om. För de åländska odlarna är inte prishöjningen nog för att odlingen skall bli tillräckligt lönsam. Transporterna från Åland till den enda kvarvarande sockerfabriken i Säkylä är för långa.
Tom Jansson, sockerbetsodlare i Laby i Saltvik, är medlem i ÅPF:s specialodlarutskott och en av de fem kvarvarande sockerbetsodlarna som nu lägger av. Han berättar att betodlarna – alla verksamma i Saltvik – hållit möte och diskuterat den nya prisöverenskommelsen.
– Det blev ett kollektivt beslut. Vi var överens om att det trots prishöjningen inte skulle gå att nå tillräcklig lönsamhet. Det skulle också ha varit svårt för bara ett par odlare att fortsätta eftersom det då skulle bli svårt med transporterna till hamnen för att hinna fylla en hel skuta på 1.100 ton på en dag.
Läs mer i papperstidningen i dag.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax